AKTUALNOŚCI


Dodano: 26 kwi 2016

 

Laboratorium Ecosound uzyskało akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) na następujące procedury badawcze:

1. Pomiary na stanowisku pracy (PN-N-01307:1994 oraz PN-EN ISO 9612:2011 – z wyłączeniem metody obejmującej strategię 3 – punkt 11)
2. Pomiary hałasu przemysłowego (Załącznik nr 7 oraz 8 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30.10.2014r. (Dz. U. 2014, poz. 1542))
3. Pomiary hałasu od dróg, linii kolejowych i tramwajowych (Załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16.06.2011r. (Dz. U. nr 140, poz. 824))
4. Pomiary hałasu od lotnisk – metoda pomiarowa i obliczeniowa (Załącznik nr 1 oraz Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16.06.2011 r. (Dz. U. nr 140, poz. 824))

Szczegółowy zakres akredytacji AB 1598.


Dodano: 31 lip 2015

Certyfikat BREEAM

 

 

Pomagamy uzyskać prestiżowy certyfikat BREEAM® i LEED®.

Zarówno BREEAM®, jak i LEED® to wielokryterialny system oceny jakości budynków, będący obecnie standardem w branży nieruchomości w Europie i na świecie. BREEAM® bierze pod uwagę wiele cech budynku w tym jego wpływ na środowisko.

ECOSOUND Sp. z o.o. rozszerzyło działalność o przygotowywanie dokumentacji potrzebnej do uzyskania certyfikatu BREEAM i LEED w zakresie akustyki.