LABORATORIUM

 

Laboratorium Ecosound posiada akredytację nr AB 1598 Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) na następujące procedury badawcze:

 

1. Pomiary na stanowisku pracy (PN-N-01307:1994 oraz PN-EN ISO 9612:2011 – z wyłączeniem metody obejmującej strategię 3 – punkt 11)

2. Pomiary hałasu przemysłowego (Załącznik nr 7 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30.10.2014r. (Dz. U. 2014, poz. 1542))

3.Pomiary hałasu impulsowego (Załącznik nr 8 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30.10.2014r. (Dz. U. 2014, poz. 1542))

4. Pomiary hałasu od dróg, linii kolejowych i tramwajowych (Załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16.06.2011r. (Dz. U. nr 140, poz. 824))

5. Pomiary hałasu od lotnisk – metoda pomiarowa i obliczeniowa (Załącznik nr 1 oraz Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16.06.2011 r. (Dz. U. nr 140, poz. 824))

6. Pomiary hałasu instalacyjnego w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej (PN-B-02156:1987)

7. Pomiar hałasu od maszyn i urządzeń (PN-EN ISO 3744:2011, PN-EN ISO 3746:2011)

Szczegółowy zakres akredytacji AB 1598.

Certyfikat Laboratorium Ecosound można znaleźć tutaj.