OFERTA

 
Poniższa oferta nie jest objęta akredytacją. Aby zapoznać się z ofertą objętą akredytacją, zapraszamy do zakładki LABORATORIUM.

Akustyka środowiska:

– Wykonywanie badań skuteczności ekranów akustycznych zgodnie z normą PN-ISO 10847;  

– Badanie “in situ” współczynnika pochłaniania dźwięku ekranów akustycznych wg normy BS CEN/TS 1793-5 ;  

– Badanie “in situ” izolacyjności akustycznych ekranów wg normy BS CEN/TS 1793-5;  

– Badanie “in situ” współczynnika dyfrakcji ekranów akustycznych wg normy DS DS/CEN/TS 1793-4″

– Wykonywanie modeli akustycznych propagacji dźwięku w środowisku   

– Określanie przebiegu i parametrów ekranów akustycznych;

– Wykonywanie map akustycznych w analizowanym rejonie,

 

Akustyka budowlana:

– Pomiar izolacyjności przegród budowlanych od dźwięków powietrznych i uderzeniowych;

– Tworzenie modelu akustycznego pomieszczeń;

– Komputerowe symulacje rozchodzenia się dźwięku we wnętrzach pomieszczeń;

– Wyznaczanie niezbędnych właściwości instalacji nagłaśniających

– Określanie wymaganych parametrów akustycznych ścian;

– Określanie wymaganych parametrów akustycznych przegród wewnętrznych i zewnętrznych w budynku;

– Opracowywanie koncepcji zabezpieczeń przed hałasami wywołanymi działaniem instalacji wentylacji i klimatyzacji;

– Nadzór autorski nad wykonaniem zabezpieczeń akustycznych.

 

Akustyka przemysłowa

– Określanie aktualnego stanu klimatu akustycznego;  

– Wyznaczanie parametrów głównych źródeł hałasu;  

– Określanie dróg propagacji energii akustycznej;  

– Opracowywanie modelu akustycznego obiektu;  

– Wykonywanie map akustycznego oddziaływania obiektu na otoczenie w porze dziennej;  

– Określanie wymaganych wartości obniżenia poziomu dźwięku przez poszczególne urządzenia;

– Opracowywanie wariantowe koncepcji obniżenia emisji hałasu przez urządzenia;

– Opiniowanie szczegółowych rozwiązań dotyczących ograniczenia hałasu;

– Nadzór autorski nad projektem i wykonaniem zabezpieczeń akustycznych;